Home

Herroepingsrecht

  1. De Klant kan alle aankopen die hij heeft gedaan via de Website zonder opgave van redenen en binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen door de Klant zelf of een door hem vooraf aangegeven vertegenwoordiger onder bepaalde voorwaarden kosteloos herroepen. De Overeenkomst wordt dan ontbonden.
  2. Klant kan gebruik maken van dit recht door per e-mail binnen de in artikel 1 gestelde termijn een retour melding te doen door middel van het vermelden van de benodigde gegevens per mail. Na het aanmelden van een retour melding per e-mail heeft de Klant uiterlijk 14 dagen de tijd om het product ook daadwerkelijk te retourneren.
  3. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zijn de kosten welke gemoeid zijn met het retourneren voor rekening Klant alsook de eventuele "gratis" verzending die Surf In Style heeft betaald om de verkoop af te sluiten en waarvan Klant heeft genoten bij het aankopen van een artikel.
  4. De Klant mag de geleverde artikelen in het geval van teruggave uitsluitend – zoals dit ook in de winkel met het bekijken en passen gebruikelijk is – gebruiken voor zover nodig is voor hem om te beoordelen of hij het artikel wil behouden. De artikelen moeten met aangehecht prijskaartje en originele labels worden teruggestuurd. 
  5. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behoudt Surf In Style het recht voor om een schadevergoeding te eisen, die nooit hoger is dan het de Klant heeft betaald voor het artikel. Dit geldt niet indien de schade is ontstaan door normaal gebruik van het artikel om te beoordelen of Klant het product wil behouden. Deze schadevergoeding zal in mindering gebracht worden op de door Surf In Style terug te betalen bedragen. Daarnaast heeft Surf In Style het recht om een retour te weigeren als niet aan de voorwaarden is voldaan. Dat kan als de artikelen gebruikt of kapot worden geretourneerd.
  6. Indien door de Klant voor het desbetreffende product reeds betalingen zijn verricht, zal Surf In Style deze betalingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Klant terugbetalen.
  7. Surf In Style is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Surf in Style

Ertbrandstraat 39
2950 Kapellen (Antwerpen)
Tel. +32(0)477 84 71 54
info@surfinstyle.be